Frank Poppelaars FotografieFrank Poppelaars Fotografie

 

    

MENU - Klik hier > Home Bestuur Leden Dirigent Organist Rooster Foto Koor Lid Worden Nieuws Oefenstof Activiteiten Jubilarissen Repertoire Muziek Notatie Jaarverslag Leden / Oud Leden Archief In Memoriam Onze Kerk Rooster Kerk Beeks Nieuws Gastenboek

Informatie 

R.K Pastorie:

Markt 34

4841 AC Prinsenbeek. 

Tel. 076-5412231

Fax.076-5423924  

 

 

 

Secretariaat van de parochie is geopend van:

 maandag t/m Vrijdag

09.00 tot 12.00 uur.

   

 

 

          Parochie "Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming"   

                   Prinsenbeek.                         

Op 23 juni 1796 werd te Prinsenbeek de parochie "Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming"  opgericht na te  zijn afgesplitst van de parochie Princenhage, waartoe het dorp vanaf 1317 had behoord en bestond in 1996 200 jaar. Op 20 september 1796 was de parochiekerk klaar. In de jaren 1858-1860 werd deze eenvoudige kerk vervangen door een neogotische, die op haar beurt weer werd vervangen in 1963.

                            

      Eerste kerk van 1796 tot 1860                                                  Tweede kerk van 1860 tot 1963 

          

 Onze huidige kerk en pastorie gebouwd in 1963, bestond in 2013, 50 jaar.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voormalig vicaris-generaal Vincent Schoenmakers is door bisschop Liesen gevraagd om met ingang van 1 juni de eindverantwoordelijkheid voor de parochie O.L. Vrouw ten Hemelopneming in Prinsenbeek en de Nazarethparochie in Breda op zich te nemen als waarnemend pastoor. Hij heeft dit hij toegezegd.

Zo hoorden de parochianen vanochtend in de kerk in Prinsenbeek. Hier sprak vicevoorzitter Huib Jansen van het Prinsenbeekse parochiebestuur namens het pastoraal team en de parochiebesturen.

Pastoor Paul Heye zal met ingang van 1 juni stoppen als pastoor van de beide parochies en met emeritaat gaan. In het weekend van 26 en 27 mei neemt hij afscheid in de beide parochies.

Vorige week hebben de parochiebesturen en het pastoraal team kennis met hem gemaakt. Vincent Schoenmakers is een vertrouwd gezicht. In de afgelopen twee jaar is hij met regelmaat betrokken geweest bij het overleg van de parochiebesturen en het pastoraal team, die blij zijn met zijn kwalitatieve inzet. Hij zal met name bestuurlijk actief zijn als voorzitter van de beide parochiebesturen en leiding geven aan het team van de pastoraal werkers Henny Spooren en Adrie Lint. 

Met ondersteuning van oud-deken Peter de Rooij wordt de komende maanden het liturgisch weekendrooster ingevuld. Het pastoraal team is in overleg met de verschillende gemeenschappen over de invulling van de vieringen door de week. In overleg met het bisdom wordt gekeken naar de mogelijkheid van een meer structurele priesterlijke assistentie in de toekomst.

 

Pastoraal Team Prinsenbeek / Nazarethparochie

 

Sinds 1 januari 2012 is er één pastoraal team werkzaam voor de Nazarethparochie en de parochie van Prinsenbeek. De leden van het pastoraal team zijn (van links naar rechts):

·        Adrie Lint (pastoraal werker)
E-mailadres: . Tel: 076 5213873

·        Paul Heye (pastoor)

         Per 1 juni 2018 met emiraat gegaan

·        Karin Lange (team-assistente)
E-mailadres: . Tel: 076 5412231

·        Henny Spooren-Schaart (pastoraal werkster).
E-mailadres: . Tel: 076 5412231

                                                                                                                                                 

Adressen

Parochie Prinsenbeek
Secretariaat Markt 34
4841 AC Prinsenbeek
tel 076-5412231in dringende gevallen 06-39109502
E-mail
Bereikbaar op werkdagen 
van 9.00 uur tot 12.00 uur

www.parochieprinsenbeek.nl

Nazarethparochie
Secretariaat Haagsemarkt 4
4831 BA Breda
tel 076-5213873 
in dringende gevallen 06-14962111
E-mail
Bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 12. 00 uur
en van 13.30 uur tot 15.00 uur 
met uitzondering van de woensdagmiddag  

www.nazarethparochie.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afscheid Giny van der Korput.

 

Zondag 5 juni 2016.

Giny van der Korput gaat met pensioen. Met

warmte kijkt ze terug op de afgelopen jaren,

waarin ze met heel veel plezier in de geloofsgemeenschap

van Prinsenbeek heeft gewerkt.

-----------------------------------------------------------------------------------

 

 

Viering 50 jaar bestaan kerk in 2013, met Vicaris W.Wiertz.

 Een cadeau voor de jubilerende parochie Omdat ons kerkgebouw dit jaar 50 jaar in gebruik is, hebben we als cadeau voor de parochie een mantel gemaakt voor het Mariabeeld. Op 15 augustus de feestdag van Maria ten Hemelopneming is onder grote belangstelling de Mariamantel getoond en ingezegend. De vele door parochianen aangeboden herinneringslapjes zijn tot rozetjes verwerkt en op de mantel bevestigd. In de Mariamaanden oktober en mei en op 15 augustus zal de mantel omgehangen worden. Annie van den Berg maakte het patroon en de proefmantel en gaf deskundig advies. Adje Langen heeft de uitvoerende taak gehad, zowel machinaal als handmatig. Tenslotte heeft zij de meer dan 100 rozetten bevestigd. In de gedachtenishoek ligt het boek waarin restantjes van de stof zijn verzameld, samen met mooie en soms emotionele teksten, die parochianen hebben ingeleverd. Nellie Dollevoet heeft alle hulpvaardige handen van betrokken parochianen bijeen gebracht, die aan dit project hebben meegewerkt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

         Chrismamis 2004.   

                              Viering 40 jaar bestaan kerk  2003, met Bisschop Muskens.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                      

  Pastor Schakenraad bij het altaar boven het graf van St.Petrus in de St.Pieter te Rome.(2002)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hier heb ik kunnen werken en kunnen leven’

Pastor Piet Schakenraad scj. (67) vierde het weekend van 2 en 3 juli 2011 zijn veertigjarig priesterjubileum bij parochie OLV ten Hemelopneming in Prinsenbeek. Voorafgaand aan de feestelijkheden blikte hij terug. ,,Ik ben vooral dankbaar dat ik het heb mógen halen.’’
    

Volgens parochianen is Schakenraad iemand die binnen de soms streng rooms-katholieke kerk zijn eigen koers vaart, met respect voor iedereen. ‘Hij is niet alleen pastor maar ook Bekenaar, een herder, iemand met beide benen in de lokale samenleving.’ Hij wordt ook liberaal genoemd, al zal hij dat zelf nooit zo zeggen. 

Het voelde 21 jaar geleden meteen goed toen hij pastor werd in Prinsenbeek. ,,Parochie en dorp zijn helemaal verweven. De sfeer is gemoedelijk. Het is een levendige geloofsgemeenschap, waarin hij nu samenwerkt met collega Giny van der Korput en 400 vrijwilligers. Schakenraad is er al jaren een vast aanspreekpunt, iets wat hem ook zorgen baart bij de verdere samenwerking met de Nazareth Parochie. 

Maar samenwerking is noodzakelijk. ,,In Prinsenbeek loopt het kerkbezoek helaas ook terug. De kerkbetrokkenheid wordt kleiner. Dat vind ik jammer. Ik wil de mensen graag binnen hebben, samen vieren. Hoewel het een tijdsbeeld is, dringen zich toch vragen op. Je hebt je krachten gegeven en ziet het verdwijnen. Heb ik het dan niet goed gedaan? Maar ik doe het graag en hoop dat er toch wat blijft hangen.’’ 

De onthullingen over misbruik binnen de katholieke kerk hebben hierop ook hun uitwerking. Zijn eerste zorg is dan de slachtoffers. ,,Die moeten geholpen worden en, waar nog mogelijk, recht worden gedaan.’’ Dat dit is gebeurd door mensen van de kerk, vindt hij heel erg. Ook geestelijken die hier niets mee te maken hebben, voelen de gevolgen, is zijn ervaring. Een in priestergewaad geklede collega kreeg onlangs op straat verwensingen naar zijn hoofd. ,,Ik ben er trots op om priester te zijn, maar loop er niet mee te koop.’’ 

Zijn priesterwijding door bisschop Bluyssen op 4 juli 1971 in zijn geboorteplaats Den Dungen heeft veel indruk op hem gemaakt. ,,Het is alsof ik de handoplegging nog steeds voel: jij wordt het, heel indringend.’’ Het was een periode waarin de vrijheden binnen de rooms-katholieke kerk groter werden, anders dan de laatste jaren. Die vrijheden in de liturgie wil hij niet graag inleveren voor regels en wetten. Schakenraad gaat hierin zijn eigen weg binnen de ruimte die er is. ,,Ik wil niet dat er alleen een kleine kerk overblijft. Als je mensen erbij wilt houden, moet je ze raken en proberen vast te houden.’’ Hij vindt het jammer dat juist het kerkelijk instituut steeds zo op de voorgrond staat en niet veel meer de mensen.,,Zij zijn het immers die de kerk dragen.’’De Prinsenbeekse pastor zoekt hierin zijn eigen weg, binnen grenzen. Een bomvolle kerk met verklede Boemeldonckers op carnavalsdonderdag vindt hij heel erg leuk. ,,Maar het is wel een dienst en geen eucharistieviering, zodat iedereen erbij kan zijn.’’ 

Pastor Schakenraad behoort tot de Priesters van het Heilig Hart, met het provincialaat op de Duivelsbruglaan in Breda. Maar hij is al jaren pastor buiten het klooster, eerder in Schagen, Halsteren en Heerle-Moerstraten. Toch is het een gemeenschap waaraan hij veel te danken heeft. ,,Ze hebben me altijd gesteund en ruimte gegeven. Je staat er nooit moederziel alleen voor; er zijn altijd anderen.’’ Op zijn 67ste heeft hij nog geen plannen om zich terug te trekken binnen die kloostergemeenschap. ,,Hier is mijn thuis. Hier heb ik niet alleen kunnen werken, maar ook kunnen leven.’’, zegt Schakenraad, die het wel wat rustiger aan zou willen gaan doen. ,,Maar ik leg niet zomaar even een functie neer. Het priesterschap is een stuk van mijn leven, dat gaat met me mee.’’ Als hij als pastor zou stoppen, wil hij graag blijven voorgaan in de eucharistievieringen voor Prinsenbeek en de Nazareth Parochie. ,,Dat is zo wezenlijk voor mijn priester zijn.’’

bron: Bn de Stem

Op vrijdag 31 juli 2015 is pater Piet Schakenraad scj op 71 jarige leeftijd overleden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Pastor Giny van der Korput gelooft in samenwerkende pariochies, maar met behoud van identiteit. foto Frank Poppelaars/het fotoburo

Dat is wat Giny van der Korput (59) verwacht van Prinsenbeek. Per 1 mei gaat de Wagenbergse er fulltime aan de slag als pastor bij parochie OLV ten Hemelopneming.
Ze gaat aan het werk met pastor Piet Schakenraad. ,,Ik hoop, net als hij, vooral prettig te kunnen samenwerken met de vele vrijwilligers binnen deze parochie.''
Hieraan hecht de nieuwe Prinsenbeekse pastor bijzonder veel waarde. Zelf was ze ook jarenlang actief als vrijwilligster binnen de kerk in Wagenberg. ,,Ik weet dan ook hoe belangrijk het is deze mensen te koesteren.''
Van der Korput had er al een carrière als maatschappelijk werkster opzitten, toen ze op 47-jarige leeftijd theologie ging studeren. ,,Er zijn veel overeenkomsten'', vindt ze. ,,Maar nu kan ik meer met de wezenlijke zin van het bestaan bezig zijn. Dit is een spirituele verrijking. Zelf heb ik ook veel kracht gehaald uit het geloof. Na mijn vroegere werk en het opvoeden van mijn twee dochters, noem ik dit beroep echt een geschenk.''
Ze is nu nog pastor in de regio Dongemond, met zes samenwerkende parochies. Ze is er de eerst aanspreekbare pastor in Raamsdonksveer en vervult ook diverse regionale taken.
,,Na vijfenhalf jaar op deze post, was het een doelbewuste keuze om nog een volgende stap te maken. Toen bleek dat er een vacature in Prinsenbeek was, voelde dat meteen goed.''
Bij de Prinsenbeekse en Nazarethparochie dachten ze er blijkbaar net zo over, want de aanstelling was heel snel geregeld.
Beide parochies zijn al enkele jaren met elkaar in overleg over een gezamenlijke toekomst. Van der Korput gaat hierin een rol vervullen.
Ze ziet de noodzaak en de voordelen van verdergaande samenwerking en heeft er al ervaring mee in de regio Dongemond. ,,Je moet profiteren van elkaars kwaliteiten'', vindt ze. Maar ze hecht veel waarde aan het behoud van de eigen identiteit. ,,Parochianen moeten een aanspreekpunt hebben. Dan gebeurt er ook iets. De pastorie in Prinsenbeek wordt daarom ook echt mijn basis.''
De kerkdiensten in Prinsenbeek worden goed bezocht, maar Van der Korput snapt wel dat het kerkbezoek wat terugloopt.
,,De samenleving verandert en ook de invulling van de zondag. Als katholiek kun je ook op andere manieren vieren of samenkomen, bijvoorbeeld met een kleuterdienst of voor carnaval. Ik vind het vooral wezenlijk dat mensen ook buiten de kerk goed met elkaar omgaan. Het is mooi als ze op bepaalde momenten toch kiezen voor de kerk. En dat ze projectmatig bij de kerk betrokken zijn.
Iedere vorm van meewerken is goed. Dit zijn immers heel gemotiveerde mensen.''
Van der Korput vindt het dan ook absoluut niet moeilijk om pastor te zijn in deze tijd. ,,Ik geniet er juist van, dat ik met mijn levenservaring pastor mocht worden.''

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

Piet Schakenraad is in 1943 geboren in Den Dungen.

Zijn eerste professie bij de Priesters van het Heilig Hart (scj) was in 1964. Hij werd in 1971 tot priester gewijd in Den Dungen. Tot 1975 was hij kapelaan in Schagen. Daarna vertrok hij naar Halsteren.

Hij was ook districtscatecheet.
Schakenraad werkte tussen 1979 en 1989 in Heerle en Moerstraten.
Sinds 12 november 1989 is hij actief in Prinsenbeek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pastoor Schakenraad: 'Geloof is de bron'. foto Frank Poppelaars/het fotoburo

PRINSENBEEK - Waarschijnlijk is hij de bekendste dorpeling, in elk geval is pastoor Piet Schakenraad één van de meest gewaardeerde inwoners van Prinsenbeek.

Vrijdag wordt hij 65 jaar. Reden voor afscheid is dit niet. Voorlopig blijft Schakenraad gewoon aan het werk in zijn parochie OLV ten Hemelopneming, op weg naar samenwerking met de Nazarethparochie in 2010. Dit had hij al een tijdje geleden besloten, vertelt hij. ,,Ik voel me gezond en priesters zijn hard nodig in deze tijd. Bovendien wil ik mijn diensten graag aanbieden aan de gemeenschap waar ik veel aan te danken heb. Ik voel me hier thuis.'' Dat zich thuis voelen was er 19 jaar geleden vrij snel nadat hij pastor Van Meer was opgevolgd. ,,Het klikte gewoon.''
Meteen vielen hem de onderlinge bindingen waar het dorp zo sterk in is op. ,,Die uiten zich nog altijd in verenigingen, sportclubs en carnaval. Ook de kerk is er één van. Prinsenbeek is de waaier waar van alles gebeurt en de kerk is het scharnier.''
Van zijn keuze priester te worden, heeft Schakenraad nooit spijt gehad. ,,Ik ben blij dat ik in deze tijd, waarin veel mensen zoeken naar de zin van het leven, pastor mag zijn. Dat ik een bijdrage mag leveren in de vorm van een zinvol contact, een waardig afscheid, een doop of een huwelijk.'' Het is natuurlijk ook gewoon hard werken en geen gemakkelijke taak, bijvoorbeeld om zieken en nabestaanden bij te staan. ,,Samen met ruim 400 vrijwilligers'', haast hij zich te zeggen. ,,Want deze parochie draait op heel veel mensen.''
Levenservaring, goed luisteren en mensen nabij te zijn onder moeilijke omstandigheden geven hem de kracht om dit te doen. ,,En ook geloof in het leven en het eeuwig leven. Geloof is de bron. Maar na drie dagen achter elkaar een begrafenis denk ik ook wel eens: nu even pauze.'' Dat privé en kerk, leven en werken, inmiddels helemaal zijn verweven, is Schakenraad wel gewend. Hij ervaart dit niet als bezwaar. ,,Het is alleen wel eens lastig om rust te krijgen. Dan gaat weer die telefoon.''
Hij vraagt zich wel eens af of het hem na zijn 65e misschien wel lukt een iets ander evenwicht te vinden. Maar de komende tijd is dit niet actueel. Hij wil zich nog voor de volle honderd procent inzetten om het samenwerkingsverband met de Nazarethparochie mede vorm te geven. ,,Zodat ik over een aantal jaar met een gerust hart kan weggaan.'' Schakenraad maakt er zich wel eens zorgen over, erkent hij. ,,Ik hoop dat het saamhorigheidsgevoel blijft bestaan en mensen elkaar blijven inspireren. En dat er een eigen aanspreekpunt blijft."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRINSENBEEK – Vroeger deed de koster al het werk in zijn eentje. In de katholieke kerk OLV ten Hemelopneming in Prinsenbeek is dit alweer lang geleden. Een heel team van vrijwillige kosters zorgt hier voor een warme ontvangst van de kerkganger.

   GEDACHTENISKAPEL. 

Begin oktober is de groep met vier mensen uitgebreid tot elf. Voor het eerst zijn er nu ook drie dames bij.
De meeste gelovigen staan er niet bij stil, maar als ze de kerk betreden voor de mis op zondag heeft de koster er al ruim een uur aan voorbereiding opzitten. Verlichting, verwarming, klokken, kaarsen, hosties, geluidsinstallatie, kerkradio en boekjes.
Het is maar greep uit de dingen waar de koster dan al mee bezig is geweest.
Hosties
De koster moet ervoor zorgen dat de mis of dienst soepel kan verlopen. Zijn belangrijkste taak is om alles klaar te zetten en ook weer op te ruimen. De hosties, de kelk, de wijn, collecteschalen, de sleutel van het tabernakel, de altaarkleedjes, het evangelieboek en de wierookkooltjes. Alles moet kloppen. Vanzelfsprekend in overleg met de pastor.
Voor het geld hoef je volgens de heren geen koster te worden. Ze doen het allemaal pro deo. Net als zo’n 350 andere vrijwilligers van de Prinsenbeekse katholieke kerk. Daarover zegt Van Dongen relativerend: „We hebben het wel beter voor elkaar dan de collega’s van vroeger. Toen was het een slecht betaalde baan voor één koster. Die moest meestal ’s ochtends om zes uur al in de kerk zijn. En er waren toen heel veel missen.“
Een ander groot verschil met vroeger is volgens de heren toch wel het geringere aantal kerkgangers. „En dan is de kerk in Prinsenbeek nog goed bezocht. Tussen de tweehonderd en vierhonderd mensen op zondag, vinden wij best veel.“
Hoewel een uitvaart wat meer tijd vraagt is de koster bij een gewone dienst al gauw tweeëneenhalf uur kwijt. De koster is altijd als eerste in de kerk en gaat als laatste weer weg.“ Ze doen het allemaal ongeveer zestig keer per jaar, want er zijn toch nog heel wat vieringen. Naast de reguliere in het weekend, de feesten en de huwelijken waren er vorig jaar alleen al 74 uitvaarten.
Klokken
Een koster is toch vooral iemand van achter de schermen. „Een goede koster moet je eigenlijk ook zo min mogelijk zien“.
Horen kun je hem luid en duidelijk. Want de klokken mogen nu dan wel automatisch luiden, tijdens de missen is dit nog altijd één van zijn taken: de klokken laten weerklinken over het dorp.

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jubileumbedevaart Bisdom Breda

                                                                       Rome 2002.                                         

      ( bij de " st. Jan van Latheranen" te Rome. )                  

                                   Ook vanuit onze parochie werd hieraan deelgenomen.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Prinsenbeek, H. Gertrudis van Nijvel                      

- Op 23 juni 1796 werd te Prinsenbeek de parochie O.L. Vrouw Hemelvaart opgericht na te zijn afgesplitst van de parochie Princenhage, waartoe het dorp vanaf 1317 had behoord. Op 20 september 1796 was de parochiekerk klaar. In de jaren 1858-1860 werd deze eenvoudige kerk vervangen door een neogotische, die op haar beurt weer werd vervangen in 1963.
- De parochiekerk heeft als tweede patrones de H. Gertrudis van Nijvel aan wie, evenals in de voorafgaande kerken, een zijaltaar is gewijd. Gertrudis werd in 1796 als tweede patrones gekozen omdat zij al sinds de middeleeuwen als beschermheilige van Prinsenbeek gold, met een aan haar gewijde kapel in het centrum van het dorp. De kapel raakte na de bouw van de kerk overbodig en werd in 1832 gesloopt.
- De St. Gertrudiskapel stond op de Markt, op de hoek van de huidige Kapelstraat. Het was een stenen gebouw, bestaande uit een ondiep schip met koor, dat zowel voor kerkelijke diensten als voor onderwijs gebruikt werd. Het oudste gedeelte van de St. Gertrudiskapel is waarschijnlijk in de 15e eeuw gebouwd. De eerste vermelding van de 'Capella S. Gertrudis' stamt uit 1520. Tegenwoordig herinnert de naam 'Kapelstraat' nog aan deze kapel.
- Na 1648, toen de kerk van Princenhage met al haar bezittingen, waaronder ook de St. Gertrudiskapel te Prinsenbeek, op last van de Staten-Generaal overging in gereformeerde handen, deed de kapel dienst als school.
- Vermoedelijk heeft er in de buurtschap Groot Overveld reeds eerder een Gertrudiskapel gestaan, die in de archieven alleen nog als ruïne of als 'Sint Geertruyden boske' bekend is. In de 19e eeuw was op de locatie van deze kapel een vijver aanwezig die de put van St. Geertruid werd genoemd. Op de eerste kadastrale kaart van Prinsenbeek uit 1827 is de ruïne getekend op een eilandje in de vijver.
- Tot aan het einde van de 19e eeuw liep in Prinsenbeek een pad (vanaf de Markt naar de akkers aan de westzijde van het dorp) waarlangs een heg groeide die de Gertrudisheg werd genoemd.

St.Gertrudiskapel

tekening Gertrudiskapel

 

   plaats waar de kapel gestaan heeft.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Onze Prinsenbeekse Missionarissen.      

                                                 

         Pater Ward Geldmeijer - tot 4 dec. 2007                Pater Piet van HultenMalawi - Afrika.

         werkzaam in Brazilië.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             H.Hartbeeld in oude glorie hersteld!       10 juni 2005.  

Het publiek laat ballonnen op na de onthulling van het vernieuwde beeld.
(Foto Johan van Gurp)    

Komt Allen tot mij,

                                           IK BEN DE WEG DE WAARHEID EN HET LEVEN.                 

top dubbelklikFrank Poppelaars Fotografie 44
Nog zes verdachten opgepakt voor mestfraude Someren
Frank Poppelaars Fotografie 33
BNDeStem geslaagden by Dennis Willems - issuu
Frank Poppelaars Fotografie 33
Deel van Begijnhof Breda eeuw ouder Breda
Frank Poppelaars Fotografie 2
Vakmanschap aan de Bolbergseweg Breda
Frank Poppelaars Fotografie 72
Krantenknipsel - Balletstudio Tamara
Frank Poppelaars Fotografie 69
Klundertse IJsclub
Frank Poppelaars Fotografie 38
Frank Poppelaars Fotografie 67
Frank Poppelaars Fotografie 84
Frank Poppelaars Fotografie 85
Frank Poppelaars Fotografie 67
Frank Poppelaars Fotografie 3
Frank Poppelaars Fotografie 36
Frank Poppelaars Fotografie 99
Frank Poppelaars Fotografie 45
Frank Poppelaars Fotografie 67